Gala Amabsadorów Kongresów Polskich Katowice 2024

Data publikacji:
26 Marzec 2024
Odsłuchaj tekst

W dniu 21 marca 2024 roku odbyła się Gala Ambasadorów Kongresów Polskich, zorganizowana przez Polską Organizację Turystyczną – Poland Convention Bureau, Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce oraz Silesia Convention Bureau. Wydarzenie miało miejsce w Walcowni Muzeum Hutnictwa i Cynku w Katowicach, będącej unikatową postindustrialną przestrzenią.

Podczas Gali uhonorowani zostali Ambasadorzy i Ambasadorki Kongresów Polskich za lata 2022 i 2023, wybrani przez Kapitułę. Program Ambasadorów Kongresów Polskich, realizowany we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną i Stowarzyszeniem Konferencje i Kongresy w Polsce, ma na celu promocję Polski jako atrakcyjnego miejsca do organizacji międzynarodowych kongresów i konferencji. Współorganizatorem tegorocznej Gali była również Śląska Organizacja Turystyczna – Silesia Convention Bureau.

W trakcie uroczystości gości powitali Prezes Zarządu Śląskiej Organizacji Turystycznej Adam Wawoczny oraz Rafał Szmytke, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Prezes Wawoczny przywitał wszystkich zgromadzonych podczas wydarzenia w województwie śląskim, które był gospodarzem Gali.

– Jest nam niezmiernie miło, że Gala Ambasadorów Kongresów Polskich już po raz trzeci zawitała do Katowic. Współorganizacja tak zaszczytnego wydarzenia stwarza szerokie możliwości budowania pozytywnego wizerunku naszego regionu wśród gości z całej Polski. Nieprzypadkowo spotykamy się w postindustrialnych przestrzeniach Walcowni Cynku. To najlepszy dowód, że dziedzictwo przemysłowe województwa śląskiego jest jego wyróżnikiem – powiedział Adam Wawoczny, podkreślając rozwój infrastruktury kongresowej jako element wiodący Polskę do światowej czołówki. Prezes POT, Rafał Szmytke podkreślił wagę pozyskiwania kongresów i konferencji dla rozwoju kraju oraz jego pozycji na arenie międzynarodowej, zaznaczając rolę zaangażowania ludzi nauki, kultury i biznesu w ten proces.

– Pozyskiwanie kongresu, konferencji, wydarzeń międzynarodowych to ogromnie żmudna, trudna, często wieloletnia praca, polegająca na aplikowaniu, zabieganiu o to, aby dane wydarzenie zostało zorganizowane w Polsce. Właśnie zaangażowanie ludzi nauki, kultury i biznesu w pozyskiwaniu tych kongresów, konferencji i spotkań jest istotnym elementem wpisującym się w znaczenie tego sektora w polskiej gospodarce – powiedział Rafał Szmytke.

Paula Fanderowska, prezeska Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce, podkreśliła wagę współpracy oraz determinacji Ambasadorów i Ambasadorek Kongresów w przyciąganiu takich wydarzeń do Polski.

– Spotykamy się tutaj w bardzo szerokim gronie. Mówi się, że żeby pozyskać kongres trzeba orkiestry, trzeba współpracy. Przede wszystkim najważniejszymi postaciami i spiritus movens dla kongresów i konferencji są Ambasadorki i Ambasadorzy tychże wydarzeń. To od ich determinacji, od ich wysiłku oraz zaangażowania zależy czy nasze miasta i regiony będą gospodarzami kolejnych wydarzeń.

Wyraziła również wdzięczność za możliwość spotkania się w tak wyjątkowej przestrzeni, jaką jest Walcownia Muzeum Hutnictwa Cynku, która oddaje postindustrialną tożsamość Śląska.

Prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, Przewodniczący Kapituły Programu AKP, również zabrał głos, podkreślając transformację Śląska z regionu przemysłu ciężkiego na obszar, gdzie dominuje nauka i przemysł wysokich technologii, oraz bogactwo regionu w atrakcje turystyczne. Profesor Pawełczyk dodatkowo z dumą przypomniał, iż Katowicom przyznany został tytuł Europejskiego Miasta Nauki 2024.
Gala zgromadziła szerokie grono reprezentantów biznesu, nauki oraz innych dziedzin życia publicznego, co świadczy o znaczeniu, jakie przywiązują oni do rozwoju polskiego sektora kongresowego. Wśród nowych Ambasadorek i Ambasadorów, którzy dołączyli do grona wyróżnionych, znajdują się przedstawiciele różnych środowisk, co potwierdza wszechstronność działań promocyjnych podejmowanych przez Polskę na arenie międzynarodowej.

Uhonorowani Ambasadorzy i Ambasadorki Kongresów Polskich w 2024 roku

Podczas Gali w Katowicach w 2024 roku uhonorowane zostały następujące osoby:
• Prof. dr hab. Małgorzata Barańska, Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
• Prof. dr hab. Aleksander Bursche, Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
• Prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska – Kołaczyk, Prorektor ds. nauki, Szkoła Nauk o Języku i Literaturze, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
• Dr hab. n. med. Andrzej Mariusz Fal, Państwowy Instytut Medyczny MSWiA/Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego
• Prof. dr hab. Magdalena Frąc, Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk
• Dr Paweł Gajdzis, Uniwersytecki Szpital Kliniczny/Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
• Pani Małgorzata Grobelna, Fundacja JiM
• Prof. dr hab. inż. Marek Gzik, Politechnika Śląska – obecnie Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
• Dr hab. Mirosław Jarosiński, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
• Dr hab. Anna Jupowicz – Ginalska, prof. UW, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski
• Dr hab. Justyna Kowalska, Warszawski Uniwersytet Medyczny
• Prof. dr hab. Barbara Kożusznik, Uniwersytet Śląski
• Prof. UAM dr hab. Agnieszka Kryszczyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut – Obserwatorium Astronomiczne – dyrektor,
• Dr n. med. Jacek Mazek, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Grucy w Otwocku
• Pani Agnieszka Pleti, Fundacja Poland Business Run
• Prof. dr hab. Magdalena Rudzińska, Kierownik Katedry Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, Uniwersytet Przyrodniczy im. Augusta Cieszkowskiego
• Dr Barbara Smorczewska, Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach
• Dr hab. inż. Marek Szostak, prof. PP, Politechnika Poznańska/Stowarzyszenie Rotopol
• Dr hab. inż. Janusz Walo, prof. Uczelni, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
• Pan Piotr Węgrzyn, Fundacja Candela
• Pan Łukasz Wilczyński, Europejska Fundacja Kosmiczna
• Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Zagórski, Założyciel Grupy Medycznej OCHO

Gala Ambasadorów Kongresów Polskich jest nie tylko okazją do uhonorowania tych, którzy przyczynili się do rozwoju kongresowego kraju, ale także platformą do wymiany doświadczeń i inspiracji dla kolejnych działań promocyjnych. Pozwala również na zacieśnianie współpracy między różnymi instytucjami i osobami zaangażowanymi w promocję Polski jako miejsca atrakcyjnego dla organizacji międzynarodowych wydarzeń biznesowych i naukowych.
Współorganizator Gali AKP, Silesia Convention Bureau to konsorcjum zrzeszające firmy i organizacje działające w branży MICE w województwie śląskim. Funkcjonuje od stycznia 2023 roku w ramach Śląskiej Organizacji Turystycznej i zajmuje się promocją regionu jako atrakcyjnej destynacji dla organizacji wydarzeń biznesowych.

Do współpracy przy organizacji tegorocznej Gali AKP biuro zaprosiło swoich konsorcjantów: Dream Events Poland, Catering24, Mercure Katowice Centrum oraz Business Service Galop. Tegoroczną Galę AKP poprowadził Michał Zalewski z dobrzepowiedziane.com, również partner wydarzenia. Wydarzenie swoim występem artystycznym uświetnił Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny pokazując spektakl pt. „Folk Solution”, który połączył muzykę elektroniczną, taniec współczesny i inspiracje kulturą ludową.

Galeria zdjęć na Flickr Poland Convention Bureau POT: https://www.flickr.com/photos/polandcvb_/albums/72177720315682719/

Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
Wyświetlenia:  28