Konkurs na Polską Nagrodę Krajobrazową

Autor:
Natalia ŚOT
Data publikacji:
18 Listopad 2020
Odsłuchaj tekst

Trwa konkurs na Polską Nagrodę Krajobrazową. Do konkursu przyjmowane są projekty dotyczące ochrony,  zarządzania lub  planowania  krajobrazu. Zgłaszany  projekt   powinien zawierać  konkretną metodę ochrony, zarządzania lub planowania krajobrazu. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 listopada 2020 r. 

W ramach konkursu nagradzane zostaną inicjatywy kształtowania i ochrony krajobrazów. Nagroda przyznana zostanie przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Celem krajowego konkursu jest wyłonienie polskiej kandydatury do VII edycji konkursu pn. Nagroda Krajobrazowa Rady Europy.

Do udziału w konkursie zaproszone zostały zarówno jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,regionalne dyrekcje ochrony środowiska, parki narodowe, parki krajobrazowe lub ich zespoły, organizacje pozarządowe oraz inne instytucje, które zrealizowały projekty w zakresie zrównoważonego kształtowania i gospodarowania krajobrazu przy aktywnym udziale społeczeństwa.

Zgłaszany projekt powinien być w pełni ukończony oraz dostępny dla społeczeństwa przynajmniej przez 3 lata przed datą przesyłania zgłoszeń do Konkursu tj. 30 listopada 2020 r. Częścią projektu powinny być również działania mające na celu podnoszenie świadomości lokalnej społeczności w zakresie wartości i roli krajobrazów.

Szczegołowe informacje wraz z regulaminem znajdują się na stronie: https://ochronaprzyrody.gdos.gov.pl/konkurs-na-polska-nagrode-krajobrazowa-3

Źródło: https://ochronaprzyrody.gdos.gov.pl

Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 1 głosy)
Wyświetlenia:  16