Pracownia Kulinarna "Basenowa"

Miejscowość:
Żarki
Odsłuchaj tekst
Dodaj do planera

Re­gio­nal­ne i lo­kal­ne smaki, po­tra­wy kuch­ni ży­dow­skiej i ślą­skiej, ale  w no­wo­cze­snym wy­da­niu znaj­dzie­my w kar­cie w nowej re­stau­ra­cji obok ba­se­nu ką­pie­lo­we­go w Żar­kach. Do dys­po­zy­cji 60 miejsc sie­dzą­cych, w okre­sie wio­sen­no-let­nim taras ze stre­fą wy­po­czyn­ku chil­lo­ut oraz par­king. Dla naj­młod­szych kącik zabaw i spe­cjal­ne menu. Można tu or­ga­ni­zo­wać przy­ję­cia i przy­je­chać z grupą w ra­mach wy­ciecz­ki, a także za­mó­wić ca­te­ring - nie tylko na świę­ta.

W kar­cie zwra­ca uwagę wy­śmie­ni­ty śledź na ta­tar­czu­chu - lo­kal­nym słod­ka­wym re­gio­nal­nym chle­bie; tatar w nieco innej od­sło­nie, czy gęsie pipki. Jest i karp i łosoś, a także pstrąg. Wśród zup: flaki wo­ło­we, rosół, krem z po­mi­do­rów. Są i sa­ła­ty, ale oczy­wi­ście z twi­stem, czyli np. z opa­la­nym serem kozim, oczy­wi­ście lo­kal­nym. Wśród dań głów­nych znaj­dzie­my: kacz­kę, go­lon­ko, po­lę­dwi­cę wo­ło­wą, schab. Są też pyzy z kacz­ką i kaszą gry­cza­ną, a także pie­roż­ki ra­vio­li ze szpi­na­kiem. Mi­ło­śni­cy słod­kie­go też nie będą za­wie­dze­ni: se­mi­fred­do ka­wo­we oraz lody kar­me­lo­we, ale z za­ska­ku­ja­cym do­dat­kiem pla­stra miodu i prec­la ży­dow­skie­go. Osob­ne menu jest dla dzie­ci: rosół, po­mi­do­ro­wa, ale i pul­pe­ty z in­dy­ka, łosoś na parze, klu­ski ślą­skie oraz na­le­śni­ki. W ofer­cie piwa lo­kal­ne z Bro­wa­ru Jan.

Restauracja jest członkiem Szlaku Kulinarnego Śląskie Smaki.


W menu Śląskie Smaki polecamy:

basenowa 

Wyświetlenia:  1225
Lokalizacja:

Ul. Wierzbowa 21
42-310 Żarki
Gmina: Żarki
Powiat: myszkowski


Region turystyczny: 
Jura Krakowsko-Częstochowska
Lokalizacja: 
Nad wodą, W centrum miasta
Kategoria: 
Gastronomia

Kontakt:
Telefon komórkowy: +48 731 400 375

Informacje ogólne:
Rodzaj obiektu:  Restauracja

Dostępność Całoroczny
Twoja ocena:
Ocena: 4.0 (Oddano 4 głosy)
POI
Informacja turystyczna 
Aktywnie 
Dziedzictwo kulturowe 
Przyroda 
Biuro podróży 
Gastronomia 
Nocleg 
Oferta turystyczna 
Rozrywka 
Wypożyczalnia 
Zdrowie i uroda 
Centra kongresowo wystawiennicze 
Trasa
Trasa
Szlak znakowany
Do startu
Do mety
PDF
KML
GPX
W pobliżu
Żarki
0.41 km
Zakwaterowanie w pobliżu
Żarki
0.29 km
Żarki
0.59 km
Żarki
0.59 km
Gastronomia w pobliżu
Żarki
0.60 km
Żarki
0.61 km
Żarki
0.62 km
Wydarzenia w pobliżu
Niegowa
2024-03-24
8.25 km
24 marca 2024 zapraszamy do Niegowy na wymagający dla Wymagających bieg typu trail na dystansie półmaratonu, ćwierćmaratonu oraz bieg zakwalifikowany jako luźna piątka. Tak jak półmaraton jest przeznaczony do biegania, tak pozostałe dystanse będą uzupełnione o konkurencje marszu nordic walking.